T-linka 11/2017

Manažerské inspirace

Tomáš Baťa

Hledáme-li vzory mezi současnými i bývalými českými (a československými) manažery a podnikateli, pak asi nejčastěji zmiňovaným příkladem je bezesporu zakladatel zlínského obuvnického impéria Tomáš Baťa starší.

O oprávněnosti jeho zařazení mezi nejznámější tuzemské podnikatele asi pochybuje jen málokdo. Ostatně mnohé z pouček a pravidel Tomáše Bati, který mimochodem tragicky zahynul před bezmála 85 lety, platí dodnes a patří k základním stavebním kamenům know-how mnoha úspěšných současných manažerů.

Baťova soustava řízení

Prvním a pro vlastní řízení nejvýznamnějším zdrojem inspirace je Baťova soustava řízení - originální a na svou dobu značně inovativní metoda řízení výroby a obchodu.

Zajímavostí přitom je, že sám Baťa velkou většinu pravidel a doporučení nevymyslel, respektive nechal se při jejich tvorbě inspirovat u ostatních. Velký vliv na něj měly především jeho pobyty v USA. Právě tam se shlédl v pásové výrobě. Díky otevřené mysli si velmi rychle uvědomil, že specializace jednotlivých pracovníků mu umožní výrazně zefektivnit celý výrobní proces. A to byl základ jeho úspěchu.

Otevřenost vnějším podnětům a ochota nechat se inspirovat Baťovi umožnila vytvořit velmi dobře fungující systém výroby, distribuce a obchodu. Práce s cenami, ochota vnímat potřeby zákazníků, ale také zainteresování všech zaměstnanců na hospodaření podniku. To vše mu umožnilo vybudovat a rozvíjet impérium, které přežilo i největší hospodářskou krizi v historii. A přitom zachovat většinu pracovních míst. Byť za cenu přijatelných obětí, jak na straně podniku, tak zaměstnanců.

Vzdělání je základ

Druhým zdrojem inspirace, který v žádném případě nesmí zůstat opomenut, je důraz na celoživotní vzdělání. Tomáš Baťa se aktivně věnoval nejen firemním vzdělávacím institucím (Baťovy školy práce), ale - jako starosta Zlína - ovlivňoval i veřejné školství.

Tlak na znalosti a využívání zkušeností Baťovi umožnil aplikovat ve výrobě stále sofistikovanější postupy, nástroje a zařízení. Tím dále zvyšoval efektivitu výroby. A navíc se na své zaměstnance mohl více spolehnout.

Díky vlastnímu systému vzdělávání si vychovával nejen spolehlivé dělníky, ale také nižší manažery, kteří následně mohli vyrůst až do nejvyššího vedení. Záleželo jen na jejich talentu, píli a ochotě rozvíjet se.

Tomáš Baťa starší může být vzorem jistě i v mnoha dalších oblastech, nicméně pro tento okamžik jej považujme za vzor v otevřenosti, vnímavosti, ochotě učit se a připravenosti k inspirování se. A také ve snaze předat co nejvíce znalostí a zkušeností dále - ať už vlastním zaměstnancům, nebo studentům, kteří vy se zaměstnanci mohli stát.

Novelizované zákony a vyhlášky vstupující v platnost
v období od 13.3. do 19.3.2017

Doporučujeme k přečtení

E15.cz, 10. 3. 2017

Senátoři: Zákon o rozpočtové odpovědnosti existenčně ohrožuje obce

Šedesátka senátorů požaduje zrušení částí zákona, který má brzdit nadměrné zadlužování veřejných rozpočtů. Podle nich zasahuje do práva obcí a krajů, a dokonce by mohl stovky obcí existenčně ohrozit.

[Celý text]

MŠMT ČR, 8. 3. 2017

MŠMT připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného roku předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na místo v mateřské škole a s tím související určení spádovosti zařízení.

[Celý text]

E15.cz, 8. 3. 2017

Obce mají dobrovolně přidělovat byty. Kabinet schválil zákon o sociálním bydlení

Diskutovaný a dlouho očekávaný zákon o sociálním bydlení putuje do Sněmovny. Návrh, který má podle autorů omezit obchod s chudobou, schválila vláda, nesouhlasí s ním ale koaliční hnutí ANO. Podle normy by obce měly sociální byty přidělovat dobrovolně, kdyby tak nečinily, poskytoval by je potřebným Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Aby zákon začal platit, musí ho do říjnových voleb schválit Parlament a podepsat prezident.

[Celý text]

E15.cz, 8. 3. 2017

V Česku je už 350 minipivovarů a další přibývají

Počet minipivovarů v Česku roste, aktuálně je jich kolem 350. Vznikají většinou na místech zaniklých pivovarů, ale také na horských boudách nebo na lodi. Uvedl to prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

[Celý text]

MŠMT ČR, 7. 3. 2017

Na modernizaci sportovišť zašle MŠMT téměř půl miliardy

Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) obcím a sportovním spolkům 438 milionů korun. K těmto finančním prostředkům se přidá dalších 16 milionů, které nebyly v loňském roce spotřebovány. Peníze obdrží příjemci o půl roku dříve než v předchozích letech, prodlouží se také lhůta na jejich vyčerpání. Přerozdělování dotací pro letošní rok doprovázely přísnější a transparentnější podmínky.

[Celý text]

MŽP ČR, 6. 3. 2017

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České republiky. Pro žadatele je připraveno 400 milionů korun, 20 milionů korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 380 milionů korun na jejich sanaci. Žádosti o dotace mohou od 3. dubna 2017 podávat zejména subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, kraje, obecně prospěšné společnosti nebo příspěvkové organizace.

[Celý text]

SMO ČR, 6. 3. 2017

Informace z jednání s ČNB k poskytování půjček obcí svým občanům

Zástupci Svazu v čele s předsedou Františkem Luklem 1. března 2017 jednali se zástupci České národní banky o poskytování půjček a úvěrů obcemi svým občanům dle nového zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., který nabyl účinnosti 1. prosince 2016.

[Celý text]

MF ČR, 6. 3. 2017

Petr Pavelek: Nový zákon ochrání územní samosprávy před dluhovou pastí

I když je nyní hospodaření veřejných financí České republiky ve velmi dobré kondici a láme jeden rekord za druhým i v mezinárodním porovnání, nesmíme usnout na vavřínech a zapomínat na budoucnost. Proto je dobře, že se nám po mnohaletých útrapách konečně podařilo v lednu prosadit zákony o rozpočtové odpovědnosti. Nové zákony dávají do budoucna potřebný základ pro zdravé veřejné finance, abychom za sebou nemuseli my ani naše děti vláčet kouli nezodpovědné minulosti.

[Celý text]

E15.cz, 6. 3. 2017

Liberci má jeho bývalý primátor zaplatit 130 tisíc jako náhradu škody

Bývalý liberecký primátor Jan Korytář má Liberci zaplatit 130 tisíc korun a úroky z prodlení jako náhradu škody za pokutu, kterou město dostalo v době, kdy byl ve funkci. Rozhodl o tom Okresní soud v Liberci. Korytář (Změna pro Liberec) je dnes náměstkem libereckého primátora. Náhrada škody se týká pokuty, kterou městu udělil antimonopolní úřad v době, kdy byl primátorem. Městu má zaplatit i náklady řízení. Verdikt není pravomocný, Korytář se proti verdiktu odvolá.

[Celý text]

E15, 6. 3. 2017

Byly k něčemu evropské dotace? Jurečkovo ministerstvo to neví, tvrdí kontrolní úřad

Ministerstvo zemědělství dostatečně nevyhodnotilo přínos projektů na rozvoj venkova dotovaných z peněz Evropské unie i státu čtyřmi miliardami korun. Ani nyní se podle Nejvyššího kontrolního úřadu systém rozdělování peněz nezlepšil.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​