T-linka 10/2017

Pojištění bytových domů zaslouží pozornost, může ušetřit značné výdaje

Majitelé bytů by se měli intenzivněji zajímat o fakt, jakým způsobem je pojištěn jejich dům. Podle údajů Slavia pojišťovny nevěnují rozsahu a limitům pojištění svého domu dostatečnou pozornost. Odpovědnost za správné nastavení pojistky většinou zcela nechávají na správci domu nebo výboru SVJ, aniž by měli kontrolu nad parametry pojištění. Přitom je velice důležité, aby v rámci pojištění bytového domu byla ošetřena všechna rizika, která ho mohou ohrozit, a aby byly nastaveny optimální limity. Pojištění dům chrání před celou škálou nebezpečí, živelními riziky jako požár, vichřice, úder blesku, krupobití, pád stromu. Dále je možné dům zajistit proti vodovodním škodám, zlodějům a vandalům, poničení fasády živočichy nebo dalším rizikům. „Často se setkáváme se situacemi, kdy je k pojištění bytového domu přistupováno jako k formalitě. To se však majitelům bytů v případě, že dojde ke škodám, často nevyplácí a musí se vypořádat se značnými náklady,“ říká Lucie Ponertová, ředitelka pojištění podnikatelských rizik Slavia pojišťovny.        

Pojištění bytových domů je dobrovolné, to však nic nemění na faktu, že by mu majitelé bytů měli věnovat dostatečnou pozornost. Pracovníci pojišťoven se často setkávají se situací, kdy pojistka není optimálně nastavena a nereflektuje všechny reálné hrozby. Rizika se podhodnocují zejména v případě živelních nebezpečí, jako jsou vichřice nebo tíha sněhu, ale často překvapí také výše škod, které dokáží napáchat zloději a vandalové. Z domů mizí nejen vnitřní vybavení, ale také venkovní stavební součásti, jako jsou okapy nebo dokonce střešní krytina, pravidelně dochází k poničení vchodových dveří při vnikání zlodějů do domů.

Dalším nešvarem je, že pojistné smlouvy jsou v platnosti mnoho let bez toho, aby byly aktualizovány. Nepodchytí tak zhodnocení domu, ke kterému došlo například rekonstrukcí společných prostor nebo úpravami dalších částí domu. „V takových případech, pokud dojde k poničení budovy např. požárem, prostředky zaplacené z pojistky nestačí na uvedení domu do původního stavu a majitelé bytů musejí další finance zajistit z vlastních úspor. Dům by měl být ideálně pojištěn na částku, která umožní v případě jeho kompletního zničení postavit nový objekt ve stejném standardu“ říká Lucie Ponertová ze Slavia pojišťovny.

Pojištění bytových domů by mělo ošetřit také odpovědnost zvoleného výboru. „Pokud se o dům stará pověřený správce, je účelné využít ochrany pojištění manažerské odpovědnosti,“ doplňuje Lucie Ponertová ze Slavia pojišťovny.

Novelizované zákony a vyhlášky vstupující v platnost
v období od 6.3. do 12.3.2017

Doporučujeme k přečtení

MMR ČR, 28. 2. 2017

Téměř dvě miliardy korun na podporu 39 muzeí v českých regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo hodnocení kolové výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zaměřená na podporu muzeí zřizovaných krajem nebo státem, jejichž průměrná návštěvnost za poslední tři roky překročila 30 000 návštěvníků. Ze 44 předložených projektů bylo podpořeno 39 projektů celkovou částkou 1,646 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou zaměřené zejména na tvorbu nových expozic, stavební obnovu muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany sbírkových fondů nebo na budování nových depozitářů.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​