T-linka 09/2017

Manažerské vzory

Jan Antonín Baťa

Úkolem každého manažera je řídit. Aby mohl vykonávat svou pozici skutečně naplno, musí ovládat celou řadu dovedností, znalostí a samozřejmě také zkušeností. Měl by být schopen plánovat, kontrolovat, organizovat, motivovat, poradit a pomoci. Zkrátka být vždy připraven posunout jím vedenou organizaci či její část (odbor, oddělení, divizi) blíže k cíli.

Každá dovednost je pro manažera důležitá a jen stěží se bez některé obejde. Jedna schopnost však nad ostatní vyčnívá a lze říci, že bez ní lze manažersky vystupovat jen stěží - schopnost definovat, vysvětlit a také podpořit vizi. Svou vizi.

Být vizionářem je důležité už proto, že každá organizace - ať už město či obec, výrobní závod, poskytovatel služeb, internetový obchod nebo veřejně prospěšná společnost - by měl mít stanovený cíl, ke kterému směřuje. Cíl, jehož splněním dojde k naplnění původního záměru zakladatelů. Cíl, který jasně identifikuje účel existence. Cíl, který současně prospěje i zajistí další rozvoj. Představte si loď s perfektně vycvičenou posádkou, na které nikdo - včetně kapitána - netuší kam plují. Loď jen tak brázdí vody, možná i někam dopluje, ale účelu plavby nikdy nedosáhne. Vždy je třeba mít cíl, nějakou vizi.

Vize, bez které by nebylo úspěchu

Dokonalým příkladem vizionáře mezi top manažery je jeden ze zástupců známé a velmi úspěšné podnikatelské rodiny Baťů. Překvapivě však nejde o nejslavnějšího z nich - Tomáše seniora, ale o jeho mladšího nevlastního bratra Jana Antonína. Bratra, který podnik převzal po tragické smrti Tomáše a de facto z něj vybudoval celosvětové impérium.

I když Jan Antonín ve své práci navázal v mnoha ohledech na svého staršího bratra, sám k rozvoji podniku v mnoha ohledech významně přispěl vlastními myšlenkami, nápady a vizemi. A protože své vize dokázal dobře prezentovat a získat tak na svou stranu spolupracovníky, bez kterých by se při jejich prosazování neobešel, mnohé dokázal úspěšně dotáhnout do konce.

Zřejmě nejtypičtější ukázkou vizionářských schopností Jana Antonína Bati byla kniha Buduj stát pro 40 000 000 lidí, která poprvé vyšla v roce 1937. A i když se na její přípravě podílelo podle mnoha pramenů v podstatě celé vedení firmy Baťa a za nositele strategických myšlenek je považován ředitel Baťových závodů Josef Hlavnička, byl právě J. A. Baťa tím, kdo myšlenky prezentované v knize šířil a významně podporoval. A jak se později ukázalo, měl v mnoha ohledech pravdu.

Za velmi důležitý při vytváření vizí lze pokládat společenský význam a dopad záměru na veřejnost. Právě na tuto oblast Jan Antonín Baťa vždy myslel a jím navržené cíle proto obvykle bez velkých problémů získaly obecnou podporu.

Plnit vize není snadné. Pokud se však podaří vizi prezentovat tak, aby zaujala ty, jimž je určena, potřebnou podporu dozajista najde. A to je ten nejlepší základ pro její úspěšné naplnění.

Novelizované zákony a vyhlášky vstupující v platnost
v období od 27.2. do 5.3.2017

Doporučujeme k přečtení

MMR ČR, 24. 2. 2017

V Praze probíhá první setkání k Partnerství „Městská mobilita“

V Praze probíhá druhým (a závěrečným) dnem první setkání k Partnerství „Městská mobilita“. Jde o významnou akci, která je zásadní pro úspěch celého Partnerství, které je jedním z osmi, které v současnosti běží a naplňují tak cíle Městské agendy pro EU. Městská agenda pro EU je novou iniciativou členských států, Evropské komise a evropských měst a zájmových organizací, jejímž cílem je umožnit městům podílet se na návrzích úprav evropské a částečně národní regulace, financování a výměně znalostí a dat. Více informací lze nalézt na www.urbanagendaforthe.eu.

[Celý text]

Evropské fondy, 24. 2. 2017

Dalších deset miliard na zlepšení stavu silnic v regionech České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném regionálním operačním programu. Bude tak pokračovat podpora významných investic do krajské silniční sítě, která byla v IROP zahájena v jeho 1. výzvě v roce 2015. Pro novou výzvu je celkem připraveno 10,4 miliardy korun, žádosti lze podávat od 20. března 2017.

[Celý text]

MHMP, 22. 2. 2017

Projekt Otevřená radnice budí u veřejnosti velký zájem

Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová přišla s nápadem otevřít radnici, a proto vypisuje rámcově jednou měsíčně termíny, aby se mohla setkat s občany a probrat s nimi nejrůznější problémy.

[Celý text]

MMR ČR, 22. 2. 2017

Dotace na energetické úspory bytů: MMR nabízí zjednodušení administrace a poradenskou pomoc

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz snížením počtu požadovaných dokumentů pro přiznání dotace a zároveň rozšíří systém bezplatné poradenské pomoci žadatelům.

[Celý text]

MMR ČR, 21. 2. 2017

Lepší vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkově. IROP rozdělí 475 mil. korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému (dále také IZS) a rovněž stavební úpravy a vybudování stanic základních složek IZS v územích, kde je třeba řešit následky klimatických změn. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 3. března 2017.

[Celý text]

MŠMT ČR, 21. 2. 2017

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Do poloviny letošního roku by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města a obce všech velikostních kategorií. Bude z něj možné financovat například mobilní učebny či stavební úpravy ve školách. Resort tak reaguje na potřeby samospráv v souvislosti s novým školským zákonem, který zvyšuje kapacitu škol.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Připravovaná školení