T-linka 08/2017

Novelizované zákony a vyhlášky vstupující v platnost
v období od 20.2. do 26.2.2017

Doporučujeme k přečtení

MV ČR, 17. 2. 2017

Závazné pokyny pro obce – realizátory projektu APK (Asistent prevence kriminality)

Každoroční nárůst žádostí o podporu a stoupající počet podpořených projektů klade zvýšené nároky na naplňování základních, transparentních a dostupných metodických standardů, které jsou stanoveny pro všechny jeho realizátory. Na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací je nutné k zamezení nedorozumění znovu zůraznit závazné pokyny.

[Celý text]

MŽP ČR, 17. 2. 2017

Obce v národních parcích si můžou vybírat, do čeho investovat. Od MŽP dostanou dalších 50 milionů na zlepšení života místních obyvatel

Žádosti o tradiční podporu pro obce v národních parcích MŽP se v tomto roce ještě více zjednoduší. Obce díky dotacím z MŽP mají šanci opravit náves, drobné stavby nebo turistické cesty, provést protierozní opatření nebo snížit světelné znečištění. Jen za posledních 7 let nabídlo ministerstvo z národních prostředků obcím na území národních parků podporu ve výši téměř čtvrt miliardy korun.

[Celý text]

Poznámka: Tento materiál je informačním produktem. Za jakékoli použití informací z tohoto materiálu  nenese autor žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice. Nepřísluší nám autoritativně vykládat právní předpisy. Jediným, kdo tak může učinit v jednotlivých příkladech je soud při řešení konkrétního případu. V textu mohou být použity odkazy či parafrázovány citace z judikatur, odborných článků, prací, knih apod. třetích osob, které jsou veřejně dostupné.​​

Připravovaná školení