Oživení informací o GDPR v prostředí školských organizací 

Budou to za chvíli dva roky, kdy vešlo v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a tak jsme si pro vás připravili online webináře zaměřené na školská zařízení pro shrnutí toho nejdůležitějšího.

Z obsahu webináře:

 • Základní informace o GDPR – specifika školního prostředí.

 • Právní prostředí, které přesně určuje povinnosti.

 • Osobní údaje dětí, žáků, pedagogů - kdy, jak a proč zpracováváme.

 • Seznamy žáků – kdy, jaké, jak a je to legální?

 • Přijímací řízení ve školách - vzorové formuláře.

 • Osm pravidel nakládání s osobními údaji výchovným poradcem či metodikem prevence. 

 • Různé postavení subjektů při zpracování osobních údajů školou.

 • Pověřenec ve školství.

 • Přehled účelů pro zpracování osobních údajů v rámci školského zařízení.

 • Zabezpečení osobních údajů - technické a organizační.

 • Nové informační povinnosti školského zařízení při zpracování osobních údajů.

 • Příklady nastavení interních procesů ve škole pro zajištění souladu s GDPR.

 • Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů školou.

 • Povinnosti, které měly být splněny k 25.5.2018 (den, kdy vstoupilo v platnost GDPR).

 • Další povinnosti (nejsou vázány na termín).

 • Změny v procesech a jejich zdokumentování.

 • Úprava archivačních a skartačních lhůt.

 • Hodnocení rizik a posouzení vlivu na ochranu OÚ.

 • Posouzení oprávněného zájmu (balanční test).

 • Souhlas subjektu údajů.

 • Zabezpečení osobních údajů.

 • Modelový příklad provozování kamerového systému na školách.

 • Sankce hrozící školám za porušení zákonných povinností.

Webinář povede náš konzultant Ing. Jan Gubáš, který pracuje jako pověřenec a problematice osobních údajů se věnuje již mnoho let. Přinese vám tak nejen nutnou teorii, ale i mnoho poznatků z praxe.

Informace

Dotazy týkající se problematiky webináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na: gubas@catania.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Pro vaši účetní: Do 24 hodin po odeslání přihlášky na webinář obdržíte e-mailem potvrzení vaší registrace, jehož přílohou bude faktura s instrukcemi k platbě účastnického poplatku. Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého webináře). Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na této faktuře. Po připsání platby zálohové faktury na náš účet Vám bude zaslán daňový doklad, nejpozději však v období po konání webináře.

V ceně je zahrnuto: účast na webináři, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra.

Bližší informace k tomuto semináři Vám poskytnou pracovníci na e-mailové adrese sekretariat@catania.cz nebo na informační lince 605 350 120.

Komu je webinář určen

Webinář je určený vedení škol a školek, zodpovědných pracovníků za GDPR a pověřenců, ale také všem, kteří se zajímají o správné fungování ochrany osobních údajů ve školských zařízeních.

Podmínky účasti na webináři

Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím e-mailu do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu.

CATANIA GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, zrušení webináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Technická podpora je pro vás k dispozici na tel. 722 269 798

Storno podmínky

Přihláška na webinář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena v době méně než 7 dní před konáním školení, nelze ji již zrušit. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně.

Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající:

 • 50 % ceny za webinář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání webináře,
 • 100 % ceny za webinář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání webináře, popřípadě nezúčastníte-li se webináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu.

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině CATANIA. Údaje budou použity výhradně skupinou CATANIA a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat. Více ZDE

Cena : 290 Kč 

Webinář je určený vedení škol a školek, zodpovědných pracovníků za GDPR a pověřenců. Účastníci obdrží certifikát - osvědčení o absolvování webináře.

Termíny a přihlášky: