Profesní vzdělávání

aneb profesionálně na vlně vzdělávání

Podklady pro přihlášení a zhotovení certifikátu pro MPA 1.11. 2019