JAK SPRÁVNĚ ODDÁVAT

Zveme všechny starostky, starosty, oddávající, matrikáře a matrikářky na akreditovaný odborný legislativně-zážitkový seminář s Jaroslavou Ježkovou a Ladislavem Špačkem

Svatební obřad od A do Z pro oddávající a matrikáře

Svatební obřad není jen zvučné ANO, ale předchází mu řada úkonů, které musí být splněny, aby byl obřad platný. Za to ručí a je odpovědný matriční úřad, ale část tohoto břímě spočívá navíc také na osobě oddávajícího.

Již poněkolikáté přinášíme seminář určený oddávajícím osobám a matrikářkám matričních úřadů – navíc s nabídkou praktického „nácviku“ civilního svatebního obřadu. Teoretický výklad bude kromě praktického nácviku doplněn fotografiemi a videoukázkami z praxe. Význam společenských pravidel nám osvětlí a svatební obřad oddá Ladislav Špaček.

Témata:

  • Předoddavkové řízení a příprava obřadu: seznámení se základními ustanoveními občanského zákoníku a zákona o matrikách – definice manželství v právním řádu ČR, způsob uzavření manželství, vznik manželství, forma uzavření manželství, dohoda o příjmení, doklady snoubenců a jejich tzv. sňatečná způsobilost, co vše spadá do přípravy obřadu, nejen v rámci předoddavkového řízení.

  • Průběh samotného obřadu: řazení snoubenců a svatebních hostů, vstup do obřadní síně, představení snoubenců a svědků (řeč matrikáře), projev oddávajícího, otázka snoubencům a jejich odpověď = vznik manželství, podepsání protokolu, závěrečný projev a ukončení obřadu, odchod z obřadní síně.
  • Zvláštnosti při obřadu: přípitek, poděkování rodičům, sňatek s tlumočníkem, dvojsňatek, (trojsňatek), církevní obřad, uzavření manželství, je-li život snoubence přímo ohrožen, sňatek v zastoupení, vznik registrovaného partnerství.
  • Nácvik civilního obřadu
  • Pravidla společenského chování a společenské prohřešky v 99 minutách
  • Kompletní civilní obřad (s ženichem a nevěstou)

Lektoři: 

  • Ladislav Špaček, původním povoláním pedagog, vyučoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl redaktorem a moderátorem Československé televize. Od roku 1992 působil téměř 11 let na Pražském hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla.
  • Jaroslava Ježková, dlouholetá matrikářka, vedoucí oddělení matrik a státního občanství Krajského úřadu Libereckého kraje.

Cena : 1990 Kč

Akreditováno MV ČR

Termín semináře:
29. řijna 2019   8:00 - 15:30

Uzávěrka přihlášek:
22. října 2019   do 16:00

Už jen za


Místo konání semináře:
Top Hotel Praha, Blažimská 4        Praha-Chodov

Časový harmonogram semináře

7:45 - 8:30
Prezence a první káva

8:30 - 10:00
Předoddavkové řízení a příprava obřadu, průběh samotného obřadu

10:00 - 10:30
Přestávka

10:30–12:00
Zvláštnosti při obřadu, nácvik civilního obřadu

12:00 - 12:30
Přestávka

12:30 - 14:09
Pravidla společenského chování a společenské prohřešky v 99 minutách

14:09 - 14:30
Kompletní civilní obřad (s ženichem a nevěstou)

14:30 - 15:00
Autogramiáda

Objednání