Malý audit pohledávek

2 408 Kč1 990,08 Kč bez DPH
  • Problematika

    Obec je podle zákona o obcích povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Zároveň jednotlivé odbory mají dbát vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby a vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. Pohledávky však podle našich zkušeností trápí většinu obcí. Hlavní problém přitom zpravidla spočívá v nastavení procesu evidence, správy, řízení a odpisu pohledávek. Prvním takovým krokem může být tzv. "Malý audit pohledávek".

    Řešení

    Pokud se vás tato problematika dotýká, nabízíme vám velice rychle a za přívětivou cenu provést "Malý audit pohledávek".  Dostanete k ruce nezávislé posouzení správnosti procesů k řízení pohledávek, včetně porovnání výsledků s jinými ÚSC.