Implementace metod kontroly kvality a procesního řízení není snadná ani bezproblémová. Existuje však výjimka, která se týká veřejné správy: tzv. Referenční model - předem připravený balík služeb zahrnující kompletní agendu v souladu s pravidly a postupy nastavenými přímo Ministerstvem vnitra.

I pro vás je už vše připraveno. Už nebudete nuceni dělat zdlouhavé analýzy stávající stavu a složité implementace, ale uděláte jednoduché nasazení referenčního modelu a jeho úpravu na vaše podmínky. Díky referenčnímu modelu budete mít zavedený efektivní nástroje e-governmentu a prověřené metody řízení kvality. Dostanete systémový rámec strategie úřadu včetně definice iniciativ a cílů.

Zásadní zvýšení podílu času na rozvoj lidských zdrojů. Zdroj: CIEM

Zvyšování transparentnosti a efektivity veřejné správy, snižování administrativní a regulatorní zátěže a posilování odbornosti pracovníků. Oblasti, na které cílí a budou cílit výzvy zaměřené v rámci Operačního programu Zaměstnanost na instituce veřejné správy. Pokud jste se tedy rozhodli, že:

CIMAF - Common Integrated Management and Assessment Framework. Zdroj: CIEM
Integrace aktivit v rámci Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014-2020. Zdroj: CIEM
  • zlepšíte procesy ve zřizovaných organizacích nebo na úřadě,
  • optimalizujete strategii řízení obce,
  • zavedete nebo budete rozvíjet některou z metod kontroly kvality ve veřejné správě (CAF, místní Agenda 21, Charta občana, ISO, EFQM, CSR),
  • implementujete Benchmarking, Balanced Scorecard nebo jiný nástroj ke zlepšování procesů a postupů,
  • zajistíte přehledné a měřitelné výstupy z jednotlivých aktivit včetně výkonnosti jednotlivých pracovníků,

pak jdete správnou cestou. Cestou podporovanou nejen Evropskou unií, ale také českou vládou. Cestou, pro kterou lze kromě podpory z fondů EU získat také celou řadu doporučení, tipů a rad. Ale také cestou, která vyžaduje nemalé odborné znalosti a zkušenosti. Ty však bude každý městský a obecní úřad v ČR stejně brzy potřebovat. Všechna města a obce totiž v následujících měsících a letech čeká povinná implementace cílů Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014 - 2020. A aktivity a úkony s implemetací spjaté budou zmiňované znalosti a zkušenosti vyžadovat.

Někteří z vás již dříve využili dotační výzvy v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 53, resp. č. 89 a zavedli některé z metod řízení. V současné době MPSV přijímá žádosti o podporu v rámci výzvy OP Zaměstnanost č. 33, resp. č. 34, která na výše uvedené výzvy přímo navazuje.

Bezmála polovina úřadů preferuje podporu při nastavování, správě a rozvoji procesů, postupů a kompetencí v oblasti samosprávy, lidských zdrojů a řešení životních situací. Zbývajících patnáct oblastí se dělí o druhou část.

Dvě třetiny měst a obcí v následujících letech plánují rozvíjet metody kvality související s udržitelným rozvojem, a to CAF (Common Assessment Framework), místní Agenda 21 a CSR (Corporate Social Responsibility).

Po registraci získáte zcela zdarma:

  • Reálné příklady využití moderních metod řízení úřadu.
  • Tipy a doporučení pro úspěšnou implementaci procesního řízení.
  • Detailní informace o Referenčním modelu a jeho využití v praxi.
  • A něco navíc...

Chcete se registrovat?

Řešení zdánlivě neřešitelných situací bývá často až překvapivě jednoduché. Znalosti, zkušenosti, tipy a doporučení přitom můžete získat zcela zdarma. Stačí, když se zaregistrujete prostřednictvím vašeho e-mailu a získáte přístup k informacím, které vám v mnoha situacích pomohou.

Víme, o co jde!

Sami jsme Systém managementu kvality ISO 9001 a Systém managementu vzdělávacích služeb pro neformální vzdělávání a výcvik ISO 29990 úspěšně implementovali. Jsme také držiteli akreditace Ministerstva vnitra pro vzdělávání pracovníků veřejné správy například pro oblast Implementace moderních principů řízení do praxe úřadu. Naši pracovníci jsou rovněž vyškoleni jako manažeři CAF a jsme Certifikovanými implementačními partnery pro Referenční model řízení městského úřadu.