Získali jsme certifikát CIEM

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. se stala certifikovaným implementačním partnerem pro Referenční model řízení městského úřadu. Certifikát udělovaný Českým institutem efektivního managementu nás opravňuje implementovat Referenční model, ale také upravovat jednotlivé popsané postupy a procesy podle konkrétních podmínek na úřadu.