Informace o GDPR službách

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializovaný informační týdeník E-linka zaměřený na správce daně. Cílem této služby je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

Firma také poskytuje služby v oblasti ochrany osobních údajů, resp. bezpečnosti dat a outsourcing funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zaujaly Vás GDPR služby?

Vstup pro klienty

Texty o GDPR

Správci bytů ve Vídni vymažou jmenovky u zvonků. Musí?

V některých případech je třeba pořídit fotokopie osobních dokladů subjektu údajů, se kterým se něco řeší. Pokud to situace žádá, není kopie v žádném rozporu s pravidly ochrany osobních údajů. Vždy však platí, že se podobné kopie musí uložit tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby. A právě to se příliš nepovedlo jedné pracovnici Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Kopie osobních dokladů je nutné chránit

V některých případech je třeba pořídit fotokopie osobních dokladů subjektu údajů, se kterým se něco řeší. Pokud to situace žádá, není kopie v žádném rozporu s pravidly ochrany osobních údajů. Vždy však platí, že se podobné kopie musí uložit tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby. A právě to se příliš nepovedlo jedné pracovnici Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Minimalizace zpracování v praxi, aneb bezdůvodné shromažďování zbytných údajů se nemusí vyplatit

Mnohokrát opakované doporučení zpracovávat pouze nezbytné údaje, vychází z mnoha praktických poznatků. O nutnosti dobře uvážit, jaká data pro poskytování konkrétní služby potřebujeme, se přesvědčila také Městská realitní agentura, s.r.o.

Minimalizace zpracování v praxi, aneb parkovací karty mohou obsahovat pouze nezbytné údaje

Jednou z důležitých zásah zpracování osobních údajů je minimalizace zpracování, tedy používání pouze nezbytných údajů. Přesvědčili se o tom například ve městě Prachatice.

Pozor na to, kdo může pracovat s datovou schránkou

Datová schránka by měla být garantem jednoznačnosti odesílatele a bezpečnosti posílaných dat. A většina uživatelů k jejich používání takto přistupuje. Pokud tedy jedna z komunikujících stran chrání informace laxně, může nastat velký problém. Podobně, jako v Oblastní nemocnici Turnov.

Prezenční listina podle GDPR

Novinky, poznatky a zkušenosti z praxe co nejrychleji převádíme do doporučení, resp. zapracováváme do stávajících dokumentů a dalších materiálů. Jednotlivá doporučení průběžně zveřejňujeme a sdílíme, abyste je všichni mohli využít podle svého uvážení.