Informace o GDPR službách

Společnost CATANIA GROUP s.r.o. vydává specializovaný informační týdeník E-linka zaměřený na správce daně. Cílem této služby je pomoci při výkonu jejich funkce a poskytovat informační podporu.

Firma také poskytuje služby v oblasti ochrany osobních údajů, resp. bezpečnosti dat a outsourcing funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zaujaly Vás GDPR služby?

Vstup pro klienty

Texty o GDPR

Zpracování osobních údajů - fakta vs. fikce

Nástup obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) s sebou přinesl celou řadu až hysterických reakcí a zcela nesmyslných opatření, která měla zabránit zneužití osobních údajů. Často přitom docházelo (a stále dochází) k až absurdním situacím.

Extenzivní výklad pojmu Zpracování spíše škodí

Jak jsme už zmínili v předcházejícím textu, je pro přístup k ochraně osobních údajů velmi důležité rozhodnout, zda data zpracováváme či nikoliv. Navíc je nezbytné také respektovat další legislativní pravidla, která s platností GDPR platit nepřestala.

Obchodní tajemství vs. zák. č. 106/1999 Sb.

Prosím o vyjádření zda poskytnout informaci o dodávkách elektřiny, plynu vč. všech souvisejících dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. A pokud ano, tak zda lze ze smlouvy vynechat EAN kódy a EIC kódy, pokud ne tak podle čeho odmítnout.

IP adresa "hříšníka" jako osobní údaj

Úřad obdržel anonymní podání (udání), které bylo učiněno přes webový formulář. V něm byla v údajích odesílatele použita skutečná e-mailová adresa a jméno osoby, na které bylo udání mířeno. Tím pádem se tato osoba o udání dozvěděla, neboť z podatelny jí byl potvrzen příjem podání. Následně poškozená paní podala na úřad žádost o sdělení IP adresy, ze které bylo oznámení podáno. Pokud se správně domnívám, nejsme oprávněni IP adresu sdělit, neboť se jedná o osobní údaj někoho jiného - jak sama píše, došlo ke zneužití údajů a podání v inkriminovaný čas neposílala. Odpověď by tedy měla znít v duchu, že jsme záležitost prošetřili, ale údaje mohou být sděleny pouze orgánům činným v trestním řízení?