Formulář odvolání souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů pro zákonné zástupce

Jedním z práv Subjektů údajů, které zavedlo GDPR, je právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Toto rozhodnutí musí Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce oznámit Správci údajů. A protože jde o poměrně zásadní zásah do zpracování údajů, doporučujeme jej provést písemnou formou. A právě k tomu slouží tento formulář určený pro zákonné zástupce.