Objednávka E-linky

Co si pod sekcí E-linka představit?

1. Novinky z legislativy.
Svět se neustále mění. Během dvou let se změnilo 6 zákonů, které se týkají vaší práce. Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád, Daňový řád, Zákon o místních poplatcích. V E-lince Profi budeme na tyto změny reagovat, budeme na ně upozorňovat a probírat konkrétní změny.

2. Tématické judikáty.
Vzhledem k tomu, že se právě změnily výše uvedené zákony, bude jistě velmi zajímavé sledovat judikaturu, která se těchto změn (nebo této problematiky) týká. Všechny zajímavé a aktuální judikatury budete mít k dispozici a u některých i s rozborem a názorem.

3. Odpovědi na konkrétní dotazy.
V této sekci se zavazujeme, že budeme do 10 pracovních dnů odpovídat na Vaše konkrétní dotazy, budeme je rozebírat a dáme vám návod jak se s problematikou vypořádat. 

4. Desetiminutovky.
Natáčíme pro vás desetiminutové výukové videa. Je lepší videt příklad na obrazovce a mít k tomu výklad. Je to stejné jako když jste na kurzu a probíráte s lektorem nějaký konkrétní případ. To taky budou. V desetiminutovce rozebíráme konkrétní případy.

5. Metodické pokyny.
Sledujeme za vás metodiku ministerstev a krajských úřadů a budeme ji postupně dosazovat do V.I.P. sekce

6. Průběžné aktualizace vzorů a tiskopisů.
Máme pro vás připraveno více něž 60 vzorů a tiskopisů, které postupně aktualizujeme a budeme je zveřejňovat ve V.I.P. sekci.