E-linka
informace pro správce daní
Nová působnost ÚOOÚ podle zákona č. 106/1999 Sb. od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty.
Pokuta nemocnici kvůli deficitu ochrany údajů ve správě pacientů.
16. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - dopis s datem narození na obálce.
Z judikatury - Právo na informace - jednání v prostorách úřadu a ochrana osobních údajů.
ÚOOÚ zveřejnil informace k dozorové činnosti.
Dokumenty z 15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - skartační plán.
Z judikatury - nález Ústavního soudu k poskytování informací o platech zaměstnanců
Z judikatury - ochrana obchodního tajemství.
15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Metodika Ministerstva vnitra.
Z vašich dotazů - skartační plán; vítání občánků.
Z judikatury - poskytnutí výlučně vnitřních informací; oprávněnost přístupu k osobním údajům.
ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi metodiku DPIA.
Z vašich dotazů - neposkytnutní audiozáznamu.
Z judikatury - zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce.
Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚUUÚ zveřejnil svá druhoinstanční rozhodnutí.
Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů.
14. plenární zasedání Evropského sbor pro ochranu osobních údajů.
Z judikatury - povinnost správního orgánu sdělit k žádosti konkrétní oprávněnou úřední osobu; právo na informace. Žádost o zaslání kopie celého spisu. Nahlížení do spisu.
ÚOOÚ zveřejnil přehled kontrol za první polovinu roku 2019.
Z vašich dotazů - fotografie z akcí.
Z judikatury - právo zastupitele na informace; zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva obce ve světle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Z vašich dotazů - označení monitorovaných prostor; informace o bezdlužnosti.
Z judikatury - právo na informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
Z vašich dotazů - GDPR souhlas - úmrtí; výpis z rejstříku trestů; kamerové systémy.
Z vašich dotazů - společný zmocněnec a rodné číslo; focení dokumentů a mlčenlivost; žádost o informace.
Evropská komise: GDPR přineslo kýžené výsledky, práce však musí pokračovat.
Z vašich dotazů - vyzvedávání dětí, datum narození rodičů, nahlížení do spisu.
12. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - ustanovení k souhlasu s osobními údaji.
Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky na úřední desku.
Z vašich dotazů - zvukový záznam z jednání rady města
Nové pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - hledající - hledaný.
Z vašich dotazů - souhlas se speciálním pedagogem.
Z vašich dotazů - uvádění rodného čísla ve smlouvách.
Pravomocná rozhodnutí/příkazy ÚOOÚ za porušení GDPR.
Z vašich dotazů - datum narození na obálce.
Z vašich dotazů - datum na rození rodiče/žadatele.
Z vašich dotazů - začernění v zápise ze zasedání obecního zastupitelstva.
Aktualizovaná příručka ÚOOÚ k GDPR.
Z vašich dotazů - co se rozumí osobním údajem.
Z vašich dotazů - audiozáznam ze zastupitelstva.
Z vašich dotazů - rozklikávací rozpočet.
Adaptační legislativa GDPR vstoupila v platnost.
Z vašich dotazů - fórum na webových stránkách.
Z vašich dotazů - ztráty a nálezy.
V České republice bylo oznámeno pouze 290 případů porušení zabezpečení osobních údajů.
Prezident Zeman podepsal nové zákony týkající se ochrany osobních dat.
Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky.
Z vašich dotazů - celoroční výpis.
Prohlášení o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní.
Z vašich dotazů - záznam z veřejného jednání zastupitelstva.
Z vašich dotazů - vzdělávací program.
Částečné omezení práva na informace.
Z vašich dotazů - jmenný seznam.
Z vašich dotazů - poskytnutí součinnosti.
Přístup k osobním údajům zaměstnanců se řídí přísnými pravidly.
Získávání rodných čísel zastupitelů pro výplaty.
Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně pořádání kulturních akcí a možné zneužití informací.
Informace zveřejňované na transparentních účtech z hlediska GDPR.
Technicko-organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů.
Poslanci schválili návrh zákona o zpracování osobních údajů. Senátoři jim ho vrátili.
Minimalizace zpracování osobních údajů v praxi.

P-linka 22/2019

Nová působnost ÚOOÚ podle zákona č. 106/1999 Sb. od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty. Pokuta nemocnici kvůli deficitu ochrany údajů ve správě pacientů. 16. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - dopis s datem narození na obálce. Z judikatury - Právo na informace - jednání…

P-linka 21/2019

ÚOOÚ zveřejnil informace k dozorové činnosti. Dokumenty z 15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - skartační plán. Z judikatury - nález Ústavního soudu k poskytování informací o platech zaměstnanců

P-linka 20/2019

Z judikatury - ochrana obchodního tajemství. 15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Metodika Ministerstva vnitra. Z vašich dotazů - skartační plán; vítání občánků.

P-linka 19/2019

Z judikatury - poskytnutí výlučně vnitřních informací; oprávněnost přístupu k osobním údajům. ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi metodiku DPIA. Z vašich dotazů - neposkytnutní audiozáznamu.

P-linka 18/2019

Z judikatury - zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce. Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. ÚUUÚ zveřejnil svá druhoinstanční rozhodnutí. Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů. 14. plenární zasedání Evropského sbor pro ochranu osobních údajů.

P-linka 17/2019

Z judikatury - povinnost správního orgánu sdělit k žádosti konkrétní oprávněnou úřední osobu; právo na informace. Žádost o zaslání kopie celého spisu. Nahlížení do spisu. ÚOOÚ zveřejnil přehled kontrol za první polovinu roku 2019. Z vašich dotazů - fotografie z akcí.

P-linka 16/2019

Z judikatury - právo zastupitele na informace; zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva obce ve světle zákona o svobodném přístupu k informacím. Z vašich dotazů - označení monitorovaných prostor; informace o bezdlužnosti.

P-linka 15/2019

Z judikatury - právo na informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Z vašich dotazů - GDPR souhlas - úmrtí; výpis z rejstříku trestů; kamerové systémy.

P-linka 14/2019

Z vašich dotazů - společný zmocněnec a rodné číslo; focení dokumentů a mlčenlivost; žádost o informace.

P-linka 13/2019

Evropská komise: GDPR přineslo kýžené výsledky, práce však musí pokračovat. Z vašich dotazů - vyzvedávání dětí, datum narození rodičů, nahlížení do spisu.

P-linka 12/2019

12. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - ustanovení k souhlasu s osobními údaji. Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky na úřední desku. Z vašich dotazů - zvukový záznam z jednání rady města

P-linka 11/2019

Nové pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. Z vašich dotazů - hledající - hledaný. Z vašich dotazů - souhlas se speciálním pedagogem. Z vašich dotazů - uvádění rodného čísla ve smlouvách.

P-linka 10/2019

Pravomocná rozhodnutí/příkazy ÚOOÚ za porušení GDPR. Z vašich dotazů - datum narození na obálce. Z vašich dotazů - datum na rození rodiče/žadatele. Z vašich dotazů - začernění v zápise ze zasedání obecního zastupitelstva.

P-linka 09/2019

Aktualizovaná příručka ÚOOÚ k GDPR. Z vašich dotazů - co se rozumí osobním údajem. Z vašich dotazů - audiozáznam ze zastupitelstva. Z vašich dotazů - rozklikávací rozpočet.

P-linka 07/2019

V České republice bylo oznámeno pouze 290 případů porušení zabezpečení osobních údajů. Prezident Zeman podepsal nové zákony týkající se ochrany osobních dat. Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky. Z vašich dotazů - celoroční výpis.

P-linka 08/2019

Adaptační legislativa GDPR vstoupila v platnost. Z vašich dotazů - fórum na webových stránkách. Z vašich dotazů - ztráty a nálezy.

P-linka 06/2019

Prohlášení o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní. Z vašich dotazů - záznam z veřejného jednání zastupitelstva. Z vašich dotazů - vzdělávací program.

P-linka 05/2019

Částečné omezení práva na informace. Z vašich dotazů - jmenný seznam. Z vašich dotazů - poskytnutí součinnosti.

P-linka 04/2019

Přístup k osobním údajům zaměstnanců se řídí přísnými pravidly.

P-linka 03/2019

Získávání rodných čísel zastupitelů pro výplaty. Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně pořádání kulturních akcí a možné zneužití informací.

P-linka 02/2019

Informace zveřejňované na transparentních účtech z hlediska GDPR. Technicko-organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů.

P-linka 01/2019

Poslanci schválili návrh zákona o zpracování osobních údajů. Senátoři jim ho vrátili. Minimalizace zpracování osobních údajů v praxi.
Nová působnost ÚOOÚ podle zákona č. 106/1999 Sb. od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty.
Pokuta nemocnici kvůli deficitu ochrany údajů ve správě pacientů.
16. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - dopis s datem narození na obálce.
Z judikatury - Právo na informace - jednání v prostorách úřadu a ochrana osobních údajů.
ÚOOÚ zveřejnil informace k dozorové činnosti.
Dokumenty z 15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - skartační plán.
Z judikatury - nález Ústavního soudu k poskytování informací o platech zaměstnanců
Z judikatury - ochrana obchodního tajemství.
15. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Metodika Ministerstva vnitra.
Z vašich dotazů - skartační plán; vítání občánků.
Z judikatury - poskytnutí výlučně vnitřních informací; oprávněnost přístupu k osobním údajům.
ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi metodiku DPIA.
Z vašich dotazů - neposkytnutní audiozáznamu.
Z judikatury - zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce.
Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚUUÚ zveřejnil svá druhoinstanční rozhodnutí.
Předem zaškrtnuté políčko ve webovém formuláři není platným projevem vůle uživatelů.
14. plenární zasedání Evropského sbor pro ochranu osobních údajů.
Z judikatury - povinnost správního orgánu sdělit k žádosti konkrétní oprávněnou úřední osobu; právo na informace. Žádost o zaslání kopie celého spisu. Nahlížení do spisu.
ÚOOÚ zveřejnil přehled kontrol za první polovinu roku 2019.
Z vašich dotazů - fotografie z akcí.
Z judikatury - právo zastupitele na informace; zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva obce ve světle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Z vašich dotazů - označení monitorovaných prostor; informace o bezdlužnosti.
Z judikatury - právo na informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
Z vašich dotazů - GDPR souhlas - úmrtí; výpis z rejstříku trestů; kamerové systémy.
Z vašich dotazů - společný zmocněnec a rodné číslo; focení dokumentů a mlčenlivost; žádost o informace.
Evropská komise: GDPR přineslo kýžené výsledky, práce však musí pokračovat.
Z vašich dotazů - vyzvedávání dětí, datum narození rodičů, nahlížení do spisu.
12. plenární zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - ustanovení k souhlasu s osobními údaji.
Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky na úřední desku.
Z vašich dotazů - zvukový záznam z jednání rady města
Nové pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Z vašich dotazů - hledající - hledaný.
Z vašich dotazů - souhlas se speciálním pedagogem.
Z vašich dotazů - uvádění rodného čísla ve smlouvách.
Pravomocná rozhodnutí/příkazy ÚOOÚ za porušení GDPR.
Z vašich dotazů - datum narození na obálce.
Z vašich dotazů - datum na rození rodiče/žadatele.
Z vašich dotazů - začernění v zápise ze zasedání obecního zastupitelstva.
Aktualizovaná příručka ÚOOÚ k GDPR.
Z vašich dotazů - co se rozumí osobním údajem.
Z vašich dotazů - audiozáznam ze zastupitelstva.
Z vašich dotazů - rozklikávací rozpočet.
Adaptační legislativa GDPR vstoupila v platnost.
Z vašich dotazů - fórum na webových stránkách.
Z vašich dotazů - ztráty a nálezy.
V České republice bylo oznámeno pouze 290 případů porušení zabezpečení osobních údajů.
Prezident Zeman podepsal nové zákony týkající se ochrany osobních dat.
Z vašich dotazů - vyvěšování veřejné vyhlášky.
Z vašich dotazů - celoroční výpis.
Prohlášení o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní.
Z vašich dotazů - záznam z veřejného jednání zastupitelstva.
Z vašich dotazů - vzdělávací program.
Částečné omezení práva na informace.
Z vašich dotazů - jmenný seznam.
Z vašich dotazů - poskytnutí součinnosti.
Přístup k osobním údajům zaměstnanců se řídí přísnými pravidly.
Získávání rodných čísel zastupitelů pro výplaty.
Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně pořádání kulturních akcí a možné zneužití informací.
Informace zveřejňované na transparentních účtech z hlediska GDPR.
Technicko-organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů.
Poslanci schválili návrh zákona o zpracování osobních údajů. Senátoři jim ho vrátili.
Minimalizace zpracování osobních údajů v praxi.